Ние работим за хармоничното развитие на личността и устойчивото битуване на общностите.

Вярваме в ученето в естествена среда, чрез откривателство и игра.

Мечтаем храната ни да е чиста и отгледана с обич.