Разгледайте

Нашите проекти

Приятели в градината

„Колкото повече полезни растения, то...

Реставрация на Къща за занаяти – Костилково 2006

Пилотният проект на организацията Сел...

Вело – коридор Ивайловград 2008

„По пътеките на Ахрида – завръщане къ...

Живот в наследството на границата

“Живот в наследството на границата...

За Едно споделено пространство

Инициативата е финансирана по програм...

Ние работим за хармоничното развитие на личността и устойчивото битуване на общностите.

Основни

Дейности

Сдружение „Селище Зелено Училище” е организация с нестопанска цел, създадена в обществена полза през септември 2007 г. Сдружението си поставя за цел да работи за хармоничното развитие на личността и устойчивото битуване на общностите. В основатата му е интердисциплинарен екип от млади хора с различно образование и професионална квалификация – културолози, маркетолози, юристи, архитекти, урбанисти, ландшафтни архитекти и др. Обединяват ги общите интереси в областта на пермакултурата и рганичното земеделие, строителството с естествени материали и образованието като процес, продължаващ през целия живот.

Пермакултура

Пермакултурата е система за устойчив и регенериращ дизайн на света. Тя се базира на позитивизма – адресира негативните проблеми, като се ориентира към техните положителни решения. Дизайнът оперира с набор от ясно установени принципи, етики и стратегии за функционално преобразуване на елементите на всяка една възникнала криза или превенцията от достигане до такава. Пермакултурният дизайн е свързваща система, която обединява голямо разнообразие от дисциплини, чрез разбиране и прилагане на природните форми и модели. Доказала се грешка в съвременното управление е търсенето на отговори само в една рамка, без да се гледа връзката с множество други фактори, така както сочи наблюдението на взаимосвързаността на елементите на вечно само – пораждащата се природа. Терминът „пермакултура“ произлиза от обединението на два други в търсене на изход от екологичната криза на света – лесно припознаваема в нездравите форми на конвенционалното земеделие … Прочети повече –>

Стоителство с естествени материали

Сдружението развива тази дейност, чрез експертното звено Асоциация за строителство с естествени материали в теоретически, изследователски и практически посоки, като въвлича все повече специалисти и професионалисти от строителния сектор, граждани и студенти. Ние работим за създаване на здравословни сгради с естествени строителни материали, чрез принципи на проектиране, които осигуряват високо качество и комфорт на обитаване за хората и същевременно щадят природата. Неформалната група обединява хора, с общи интереси в области като архитектура, енергоефективност, екология, нисковъглеродно строителство, биология на сградите, слънчева архитектура, изграждане на устойчиви взаимовръзки и общности.

Образование през целия живот

От самото си създаване Сдружението работи в сферата на неформалното образование, като организира и инициира в природна среда обмени, обучения и изследователски проекти с участието на младежи от различни европейски страни. Сдружението разработва концепция за създаване на Център за неформално образование в с. Костилково, Източни Родопи – за обучение в близост до природата, за усвояване и демонстрация на природосъобразни практики. За целите на проекта организацията участва в реставрацията на автентична къща от XIX в. и подпомага разработването на инвестиционен проект за реконструкция на бившето училище в с. Костилково. Убеден в необходимостта от реформи в българското образование, екипът насочва усилията си към създаването на модел на българско училище, което развива хармонично личността на детето, чрез съчетание на здравословна среда за образование и съвременни образователни подходи.

Вярваме в ученето в естествена среда, чрез откривателство и игра.

Хвърлете един поглед

Галерия

Живот в наследството

Вижте видеото...

Естествени материали

Строителство...

Къща за занаяти

Реставрация...

Източни Родопи

Вдъхновение...

Костилково

Селото...

Хората

Това са...

Мечтаем храната ни да е чиста и отгледана с обич.

Свържете се с нас

Контакти

Изпратете съобщение

    Адрес за кореспонденция
    “Селище Зелено Училище”, на вниманието на Михаела Царчинска