Терминът „пермакултура“ произлиза от обединението на два други в търсене на изход от екологичната криза на света – лесно припознаваема в нездравите форми на конвенционалното земеделие – агри-културата. В последствие мисълта се разширява до нивото на човешката култура изобщо или както казва Цицерон в миналото, когато дава за първи път известния днес смисъл на думата „култура“ – „Душата трябва да се обработва, така както земята“, отмествайки фокуса от частицата „агри“ в словосъчетанието. В този ред на мисли авторите на системата за устойчив дизайн в края на 70-те години на миналия век – австралийците Дейвид Холмгрен и Бил Молисън, стигат до заключението, че за да се постигне дълготрайно решение на проблемите трябва да се живее в условията на една жива и постоянно възраждаща се култура, основана на отговорното действие. „Трябва да бъдем не просто хора с идеи, а такива, които дават решения за бъдещето“ – казва един от най-силните пермакултурни дизайнери на съвремието – Джеф Лоутън, който е и наследник на Бил Молисън в управлението на Института по пермакултурен дизайн на Австралия.

Това са само уводни думи в широкото поле на този гениален начин на мислене и живеене, наречен Пермакултурен дизайн. Сдружение „Селище Зелено Училище“ отваря кръгозора си в изследването и прилагането му в България, като дава път на едно ново обединение на хора с ясни намерения да действат в посока създаването на интерактивни екосистеми, със своите съответни социални и икономически аспекти.

Задайте правилния въпрос, преди да потърсите верния отговор. Имате правото да дишате чист въздух, пиете кристална вода, ядете естествена храна, да се чувствате комфортно в разумно построените си домове, отглеждате топли приятелски отношения и здрави общности.

Помислете какво би било, ако работата ви със земята през седмицата е само 10 часа, а останалите 30 използвате за обработка на своята душа – култура. Пермакултурата е система на изключителните възможности, тя носи смисъл и удоволствие, и ако това не е така, то явно в дизайна е допусната грешка. Хубавата новина е, че тя винаги може да се поправи. Проблемът е решението.

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

We work for a harmonious personal development and sustainable existence of the societies.

Take A Look

Our Projects

Приятели в градината

(Bulgarian) „Колкото повече полезни растен...

Restoration of Crafts House

The pilot project of Green School Village organization – Restoration...

Bike corridor Ivaylovgrad 2008

“Along the Paths of Ahrida – Return to the Harmony Between Man and...

Life within the border heritage

“Life within the border heritage” is the next joint initiative of...

For а shared space

The initiative is financed under the programme of EcoCommunity Foundat...

Alternative for Bulgaria

Development of integrated eco-centres and demonstration sites in Bulga...