Живот в наследството на границата

“Живот в наследството на границата” е поредната съвместна инициатива на  Сдружение „Селище Зелено Училище” и негови приятели и колеги от България, Чехия и Словакия. Инициативата се стреми към живо проучване на избрани села с разнообразно културно, етническо и религиозно наследство по граничните зони на източна Родопа планина. Мотив за осъществяването й е запазването и претворяването на наученото в рамките на бъдещи “зелени училища” с участието и на местни хора. Затова избраната форма е на теренно проучване, посредством което ще се създадат нови връзки и взаимоотношения с местното население и най-вече с майстори, практикуващи стари занаяти. Материалите, които ще се издадат в последващата фаза на проекта, ще бъдат предоставени на местните власти в подкрепа развитието на културния туризъм.

Същинската работа на младите инициатори на място се планира за есента на 2008 година, като е с обща продължителност 8 месеца.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма „Младежта в действие”, подкрепата на община Ивайловград и консултантското съдействие на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика “Онгъл”.

About The Author

tizata