Green School Village

Зелен коридор 2008

Изображения от създаването на маршрут за велосипеден, конен и пешеходен туризъм в района на Ивайловград.