Green School Village

Източни Родопи

Идеята за съживяването на културата на източнородопския регион възниква още с първите посещения на мястото през 2001 година. Тогава членовете на бъдещия екип на проекта “Селище Зелено Училище” , откриват очарованието на този толкова добре запазил автентичността си край на България.

Съчетанието на природно, историческо и културно наследство провокира желанието за неговото изследване и съхраняване, както и за активното допринасяне за устойчивото му развитие чрез отварянето му  към света. Самото място вдъхновява желанието да учим нови неща и да споделяме различни гледни точки.