• 3399
  • 1020
  • 66

Алтернатива за България: Развитие на мрежа

В рамките на проекта бе дадено началото на мрежата от демонстрационно – образователни центрове в България „Живи места”, предоставящи знания за ползването на алтернативни източници на енергия, методи за екологично и енергийно ефективно строителство, еко-земеделие и неконвенционални методи за опазване на околната среда.

Втората основа цел бе да се  направи по-достъпно строителството с природни материали.

Заедно с Институт за научни изследвания и проектиране към УАСГ разработихме концепция за легитимиране на сламените бали, като строителен материал за изграждане на неносещи стени.

След провеждане на лабораторни изследвания в Института за научни изследвания и проектиране, и външни лаборатории, бе издадено техническо становище за влагане на сламата в строителството. Разработени бяха практически методи за прилагането й. На базата на това становище порез 2013 г беше издадено и първото разрешително за изграждане на сламена сграда в България.

Основени консултанти и партньори при издаване на техническото одобрение за сламени бали бяха:
– FASBA – Съюз за Строителство със слама – Германия
– Еquilibre- Организация за Устойчиво развитие и строителство с естествени строителни материали – Естония

About The Author

tizata