Green School Village

Живот в наследство

Изображения от теренното проучване “Селище Зелено Училище: Живот в наследството на границата”, осъществено от студенти от България, Чехия и Словакия. Проучвани са местната архитектура, строителство, занаяти, игри, обичаи, лечителство и приложението на билките в бита и обредността.