Green School Village

Северът среща Юга

Изображения от проведения в Костилково международен обмен на добри практики в Пермакултурата – природосъобразно строителство, хранене и градинарство “Северът среща Юга в Селище Зелено Училище”.