С голяма радост обявяваме 4 доброволчески позиции в екоселището “Зибен Линден” в Германия, съ-финансирани от Европейският Корпус за Солидарност (ЕКС). Благодарение на работата си именно със специалистите в строителството с естествени материали от това екоселище, и заедно с УАСГ, легализирахме строителството със сламени бали в България преди 10 години.

ВИЖ ДОКУМЕНТА