Приятели в градината

„Колкото повече полезни растения, толкова по-малко „неприятели“ и болести!“.
Благотворното съжителство между растенията в градината тръгва от засаждането на определени зеленчуци, плодове, цветя, билки и подправки в близост едни до други. Всяко растение помага по различен начин на останалите, които го заобикалят. Има такива, които с цвета и аромата си привличат гладните насекоми към себе си, като ги отклоняват от зеленчуците и плодовете. И тези растения могат и да ги отблъскват изобщо от градината, и те да отиват да кръжат другаде. Така не се налага пръскане с вредни химикали, които замърсяват не само това, което похапваме, но и почвата, водата и въздуха за дълги години напред. Унищожаването на насекомите не е мъдро решение, защото природата е създала всичко живо по някаква причина и е важно то да съществува, а ако не помагат на нас, то те със сигурност си взаимодействат добре с другиго. Ето, например, всички цветове привличат пчелите с нектара си, а те в замяна им съдействат за растежа и развиването на плод, като с летенето си разпространяват цветния прашец от едно растение към друго. Този процес в науката биология се нарича „опрашване“ и е винаги свързан с растенията, за които знаем, че не могат видимо да се движат, ако няма вятър. Пък с нас, които се грижим за градинката, пчеличките после може да споделят малко от медеца си, събиран за зимата. Така, като градинари, постигаме един естествен кръговрат между растенията и другите живинки по подобие на дивата природа, където няма нищо излишно.

С толкова полезни и разнообразни растения в градината си ще създадете чудесно място за живот на много други благотворни обитатели, като например:

• птици, които се хранят с насекоми – кълвачи, сойки, лястовици, врабчета и други пойни птици, докато грабливите пък контролират броя на гризачите;

• животинки и влечуги, които също се хранят с насекоми или в някои случаи едни с други, като така се грижат нищо да не е в повече – таралежи, гущерчета, жабки, смокчета, мишлета и пр.;

• полезни насекоми, които помагат в опрашването или също се хранят с някой „неприятел“ – калинки, водни кончета, богомолки, пчели, оси и други.

Засаждайки съобразително най-различни растения едно до друго, ще можете да създадете райска градинка дори и на малка площ. Например ако подредите овощни дръвчета в малка горичка, пространството под тях е чудесно място за билки, цветя и подправки. Така по естествен начин ще ги защитите и същевременно ще обогатите почвата им с минерали.

Реставрация на Къща за занаяти – Костилково 2006

Пилотният проект на организацията Селище Зелено Училище: Реставрация на къща за занаяти се проведе през есента на 2006 г. с финансовата подкрепа на програма „Младеж” на ЕС. Темата на международния младежки обмен бе строителството с природни материали. Избраното от екипа място за провеждане на инициативата бе старото, трудно достъпно и обезлюдено село на име Костилково […]

Вело – коридор Ивайловград 2008

„По пътеките на Ахрида – завръщане към хармонията между човека и природата” е проект за създаване на зелен коридор в района на Ивайловград на базата на туристически маршрут за велосипеден, конен и пешеходен туризъм. Проектът е вдъхновен от съчетанието между дивата природа и живата традиция на Източни Родопи, в която Сдружение „Селище Зелено Училище” вижда […]

Живот в наследството на границата

“Живот в наследството на границата” е поредната съвместна инициатива на  Сдружение „Селище Зелено Училище” и негови приятели и колеги от България, Чехия и Словакия. Инициативата се стреми към живо проучване на избрани села с разнообразно културно, етническо и религиозно наследство по граничните зони на източна Родопа планина. Мотив за осъществяването й е запазването и претворяването […]

За Едно споделено пространство

Инициативата е финансирана по програмата на фондация “ЕкоОбщност”, “Място за живот 2009”, която се осъществява с финансовата подкрепа на фондация “Чарлз Стюарт Мот”.Водещата организация по проекта е Сдружение „Селище Зелено Училище” в сътрудничество с катедра Градоустройство на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, София (УАСГ), Община Ивайловград и Народно читалище “Пробуда”. Потребността от проекта произтича […]

Алтернатива за България: Развитие на мрежа

В рамките на проекта бе дадено началото на мрежата от демонстрационно – образователни центрове в България „Живи места”, предоставящи знания за ползването на алтернативни източници на енергия, методи за екологично и енергийно ефективно строителство, еко-земеделие и неконвенционални методи за опазване на околната среда. Втората основа цел бе да се  направи по-достъпно строителството с природни материали. Заедно с Институт […]

Северът среща Юга в “Селище Зелено Училище”

Цялостният проект   “Селище зелено училище”   ще включва изграждане на мрежа от голям център за посетители и няколко занаятчийски работилници в автентични селски къщи, където ще се провеждат различни практически обучения и семинари. Предвиждат се и овощни и зеленчукови градини с напоителни системи към тях, в които ще се използват принципите на пермакултурата. Крайната […]

Преподаване на пермакултура в Европа: споделяне на знания

Пермакултурата е дизайнерски метод за създаване на устойчиви системи, който се използва из целия свят в последните 35 години. Пермакултурата е метод за създаване на устойчиви системи, който се използва из целия свят през последните 35 години. Той съчетава познания от различни области (градинарство, земеделие, архитектура, икономика и др..), следвайки набор от етики и принципи, […]

Нисковъглеродно строителство в България

С този проект си поставяме цел да осъществим първите реални стъпки за въвеждане на темата в най-престижния Български строителен университет (Университета по архитектура строителство и геодезия-УАСГ), чрез обособяване на звено по устойчиво строителство, разработване и провеждане на програма за следдипломна квалификация, задълбочено проучване на световните практики и разработване на два базови строителни продукта от естествени […]