• карта
  • езеро
  • кофи
  • градина
  • упражнения
  • всички

Северът среща Юга в “Селище Зелено Училище”

Цялостният проект   “Селище зелено училище”   ще включва изграждане на мрежа от голям център за посетители и няколко занаятчийски работилници в автентични селски къщи, където ще се провеждат различни практически обучения и семинари.

Предвиждат се и овощни и зеленчукови градини с напоителни системи към тях, в които ще се използват принципите на пермакултурата. Крайната цел е откриването на различни зелени училища на територията на селището за всички възрасти, в това число и за деца, в които посетителите ще могат да се докоснат до устойчиви практики и принципи, да се научат да бъдат грижовни и отговорни към природата, да се обогатят и да придобият нови умения.

Младежкият обмен Севера среща Юга в „Селище зелено училище“ ще събере до 50 души от България, Естония, Латвия, Босна и Херцеговина, Хърватска и Гърция. Те ще бъдат разделени на малки групи, които ще се сменят между практическите упражнения сутрин. Следобед ще има време за обмен на теоретични знания – презентации, дискусии, прожекции (ако е възможно), игри и др. Официалният работен език на проекта е английски.